Search
  • Nhatthong Printing

CÁC KIỂU QUAI CHO TÚI GIẤY GHÉP MÀNG (Laminated paper shopping bag)

Updated: Jul 23, 2019

Dây dệt, đan, se bằng sợi cottonhoặc sợi PP, đóng đầu móng tay hoặc cột gút, nhuộm màu theo yêu cầu.


35 views0 comments

© 2019 BY NHAT THONG PRINTING & PACKAGING

HOTLINE: 0903 371 715